Friday 16 November 2018
Text Size

Stichting Voorstellingen Openluchttheater de Lieberg

publiekVoorgeschiedenis
Initiatiefnemers voor hergebruik van het amfitheater hebben in 1999 contact opgenomen met het Goois Natuurreservaat (GNR), de beheerder van het terrein, en met de gemeente Eemnes om te onderzoeken of er mogelijkheden waren voor het programmeren van activiteiten in het openluchttheater. De reactie van het GNR was positief, mits eventuele activiteiten passend zijn binnen de natuurfunctie van het landgoed. De gemeente Eemnes moest rekening houden met het van toepassing zijnde bestemmingsplan Heidehoek. Burgemeester en wethouders van Eemnes hebben op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Eemnes in het jaar 2000 vergunning verleend voor het houden van een tweetal voorstellingen in het openluchttheater De Lieberg. Voor het jaar 2003 hebben zij een vergunning verleend voor een viertal voorstellingen per jaar. Vanaf 2009 mogen er tien dagen per jaar voorstellingen georganiseerd worden.

De initiatiefnemers voor hergebruik van het amfitheater hebben in december 2002 een stichting opgericht: Stichting Voorstellingen Openluchttheater de Lieberg.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: Het samenbrengen van cultuur en natuur door programmeren en faciliteren van openbaar toegankelijke theater-, muziek-, dans- of toneelvoorstellingen in het Openluchttheater 'De Lieberg' aan de Heidelaan in Eemnes.
Dit in samenspraak met en binnen de mogelijkheden die de eigenaar en beheerder Stichting Gooisch Natuurreservaat biedt.

Strategie
Het verzorgen van publiciteit, met name voor de naamsbekendheid van het theater en informatie over de programmering, met als doel op de zondagen van de voorstellingen zoveel mogelijk publiek uit de omgeving te krijgen (Gooi, Eemland, Vechtstreek). Door middel van publiciteit tracht de stichting op langere termijn ook een draagvlak te creƫren voor het behoud en hergebruik van het unieke openluchttheater.

Organisatie
SVOL is een vrijwilligersorganisatie.
Aangezien alles vrijwilligerswerk is, zijn wij ook altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwillig(st)ers die ons mee willen helpen PR materiaal te verspreiden en/of tijdens de voorstellingen mee willen helpen (opzetten en weghalen van de afzetting in de bermen, opzetten en afbreken van de tent voor de spelers, opruimen van het theater na de voorstelling .

Wilt u ook vriend(in), sponsor of vrijwillig(st)er van het Goois Openluchttheater worden, meldt u zich dan aan!