Friday 16 November 2018
Text Size

Openluchttheater de Lieberg heeft een sociaal bewogen geschiedenis

Ver van de openbare weg verwijderd, en in bossen verscholen, ligt tussen de Goyergracht Zuid en de Heidelaan op Eemnesser grondgebied al sinds jaar en dag een amfitheater. Het theater, opgebouwd uit halfcirkelvormige zitbanken waarvan je neerkijkt op het toneel, was - voor de oprichting van Stichting Voorstellingen Openluchttheater de Lieberg ( SVOL)- allang niet meer in gebruik.

Voor de laatste wereldoorlog was dat anders, toen vakbondsleden bij honderden, soms zelfs bij duizenden, naar de schouwburg kwamen om te luisteren naar de toespraken van voormannen en gelijkdenkenden.

Het terrein waar het theater verscholen ligt, was aanvankelijk eigendom van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond. De grond kon door de leden van die bond gebruikt worden om zich er te vermaken in de frisse lucht. In de crisisjaren, ten tijde van enorme werkloosheid, bood de bond aan om jeugdige werkloze leden te laten werken op dat terrein.

De jongeren groeven een groot gat in de grond om daar een vijver van te maken. Voor hun arbeid kregen zij geen vergoeding. Met het zand, dat uit het gat afkomstig was, werd een wal opgeworpen en het theater kreeg zijn vorm. Dennenboomstammetjes liet men uitrukken om de treden van het theater te verstevigen. Hout is overigens na de oorlogsjaren vervangen door beton. In 1940 was het amfitheater van de Metaalbewerkersbond klaar.

De inmiddels overleden meneer de Vries, voormalig opzichter van het terrein: "Het hoofdbestuur van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond had enorme plannen voor een groot hoofdgebouw op de beschikbare grond. Die idee├źn waren zover gevorderd dat de maquette van het gebouw al bij mij thuis op tafel stond." Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog raakten de plannen in de vergetelheid. Het theater werd na de oorlog door de leden van de Metaalbewerkersbond gebruikt voor landdagen. "Op zulke dagen kwamen mensen, bekend van de radio en televisie, optreden. In 1950 hadden we een landdag waarbij zelfs vierduizend mensen aanwezig waren. De toespraken werden in het amfitheater gehouden," herinnerde zich De Vries.

bijeenkomstVoor 1-meivieringen boden het terrein en de schouwburg ook een goede accommodatie. Mensen zoals Drees sr, hielden dan vaak toespraken. De Vries: "Toch was het bestuur van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond niet tevreden met zijn grond. Het vond toen onverwachts in 1964 een ander perceel dat precies aan zijn eisen voldeed. In Leersum was grond te koop waar al een hoofdgebouw en de gewenste bungalows stonden. Het bestuur heeft toen de grond in Eemnes kunnen verkopen aan de gemeente Amsterdam in datzelfde jaar. De hoofdstad stelde het theater open voor schoolkampen en voor bedrijven die behoefte hadden aan de ruimte voor tentoonstellingen of andere redenen. Het theater kon dus gewoon gehuurd worden," aldus de inmiddels overleden meneer de Vries.

Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam het terrein met het amfitheater overgedaan aan het Gooisch Natuurreservaat, dat nu het terrein in beheer neemt.

Enkele actieve burgers willen zich inzetten om het mooie amfitheater weer een publiekfunctie te geven. Daarom hebben zij zich georganiseerd en een stichting opgezet: Stichting Voorstellingen Openluchttheater de Lieberg ( SVOL.) De stichting zet zich in om theatervoorstellingen in het openluchttheater te programmeren.